آینه سرگردان...

 

آینه سرگردان...

 

 

 

به سرگردانی آینه نگاه میکنم


دیگر سکوتهایم ته کشیده اند


و ساحل در موج کف آلود دریا میمیردبوی قدیمها ...آه....همه چیز سر جای خودش بود


سکوت منسکوت توعقاب در آشیانه اشصخره استوار در جای خویشکوه در عظمت جاودانه اشآب در تلاطم بیقرارشپشت سکوت چه میلرزدبیا سکوت را نجات دهیمتا در پیله تنهایی ها پروانه شودآگست 2014...///

/ 0 نظر / 19 بازدید