نقش خیال تو

 

برای تو که مثل نغمه باران میمانی

 

 ((نقش خیال تو ))

 
                                                                                     
                                              

 

   هنوز خستگی در هسته ـ جان ـ من است بمــیــرم

    نقش ـ خیال ـ روی ـ تو ز آن ـ من است بمیـــــــــرم
     ندیدمت ولی رو شن تراز افتاب ـ چشمان ـ تـــــــــو
     طلوع ـ گرم ـ ارزوها در من است بمیــــــــــــــــــــرم 
     به هزار حسرت و درد بی تو غریب تــــــــــــــــــــــرم
   فریاد ـ طلسم ـ نشکسته ای درمن است بمیـــــرم
       پیچ و تاب ـ دل ـ دیوانه را کاشک نشانت دهــــــــــــم 
     کز تو چه ماجرا هایی در من است بمیــــــــــــــــــرم
      به دم ـ سرشک ـ آتش می سوزم ودم نمی زنــــــــم 
    شعله ـ خرمن ـ تمنایی در من ا ست بمیــــــــــــــرم
   تو با من چه کردی آوخ...می لرزد پشت ـ دلــــــــــــم
     که هوای ـ دیدنت همیشه درمن است بمیــــــــــــــرم
     ضیافت ـ شبانه ـ حضور ـ تو کجاست محبـــــــوب ـ من
      یک دنیا انتظار ـ دل ـ شیدا بامن است بمیــــــــــــــــرم

 

   ۲۱ شهریور  ۸۲ / برابر ۱۲سپتامبر ۲۰۰۳ / م/ شیدا / علامت  ( - ) کسره

 

 کلمه میباشد ///////////////////////////////////

 

 

 
خیالی نیست اگر
نمیگویی 
بامن سخن ازدل
با سوختن خویش می سازم
                                                                                     

                 Shadmehr Aghili                   

 

 

/ 13 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ماتيلدا

سلام... حيف که اين روزها نه حالی برای گفتن دارم ...نه اشکی برای اثبات دردهايم...و الا ...تو که سهل است... به همه ميفهماندم معنی کوه چيست...! (ش.صبــــــــا (ماتيلدا) ) عمو مهرداد عزيز ...کلبه ی جديد مبارک... هم آجری شديم... شعر مثل هميشه بی وصف...زيبا...

ساروی ريکا...///

کوتاه نوشتی و با معنی ... هماره دلت شاد و آسمونی عزيزعمو ...///

شهرزاد قصه گو

اينطوری که رنگارنگش کردی خوندنش مشکل شده (يه جوری تو ذوق می زنه)

دايی جان

سلام... خان عمو ...ايول تو هم رفتی تو خط قناريهای زرد ...نکنه اينجا وبلاگ گروهيه ؟ شما که زرد نبودی خان عمو...شما که دور ....شما ديگه چرا؟ اون خبرای خوبت چرا باز نگفتی ...؟ چرا ؟

دايی جان

خان عمو سلام...خان عمو تو هميشه سبزی ...سبز سبز مثل گلهای بهاری...اصلا زردی به تو نمی ياد ..تو اصلی اصيلی ...پس هميشه سبز باش ..تو هميشه طرفداران خودتو داری ..ولی خان عمو اون جريانات را نگفتی ها ...يادت باشه