پائیز زود گذر

پائیز زود گذر

 

 

 

دیر گاهان است


و من همچنان منتظر بر درگاه غروب


غروب غربت چه اندوهگین است ...


دیر هنگام است ...


من هنوز تشنه رسیدن توام  


                                    که از راه برسی


 و یک سبد محبت بی ریای قلبت را نثار من کنی 


دیر گاهان است  ...


چشم انتظار دستهای مهرورز توام ...


میخواهم شاخه ای از ماه بچینم 


و دامنی گل از باغچه نورانی  شب


...  زمستان نزدیک است


و  پائیز زود گذر غربت عذابم میدهد

و چیزی جز  حضور سبز تو نمیتواند


                        رهایم کندلحظه ای از این غربت تلخ


دیر گاهان است  ...


پائیز  زود گذر غربت عذابم میدهد ...سپتامبر دوهزار و نه ...///

/ 0 نظر / 6 بازدید