...؟؟؟

 im the
dilapidated and
olio image of a
man who was
young and happy
somda
y

...///

بنویس نا نوشتنی ها را
که دلم سخت بگرفت از ملال این زمستان
پشته پشته برف
راه به راه یخ ...
کوه  به کوه سرما...
من به تنگ آمدم از  باد و بوران
و دلم گرمی  و مهر دستان ترا میخواهد
و  چشمم منتظر دیدن لحظه های گرمی است
که از هوای  نفس های گرم تو می آید

دمت گرم و   سرت از باده مستانه . ..

آگست دوهزار و هشت ...///

/ 0 نظر / 6 بازدید