به پریشانی باد ...///

به پریشانی باد
آمدم خطی بنویسم از دستان تو


بر دفتر شعرم


آمدی اما ننگاشتی سطری حتی بر ایام سرد روزگارم


با هوای خالی هم خیالی نیست


تن به باد پریشان داده ام


بادا باد


هر چه کرد باد


همان باد


خوش بحال باد


نوامبر دوهزار و نه .م.شیدا...///

 

/ 5 نظر / 6 بازدید
نانسی

سلام عزیز دلم عذرم رو بخاطر دیر اومدن ببخشید

shima

و اما من پناه میبرم به خاطراتم تا شای جایی پیدا شود برای خندیدن ___________________ لینکت کردم بدون اجازه

سکوت...

دستهایی که بادسنجاق خورده اند ... پیکری که سایه اش را بر دیوار باد آویخته.... دست خطی ماده برباد... دفتری بر دامان پریشــان باد... امان از بـــاد سرگردان !...