ننگ بشر ...

(ننگ بشر )


xxx


 بر پوسته های تاول زده زمین - دیگر جایی برای بشر نیست-
 بشر سر گردان حماقتهای خویش از سینه تاریخ بیگناه خون می مکد -
  زمانی زندگی در کلمات عاشقانه یافت میشد و عشق را تا بی نهایت نهایتی نبود -
بشر بنام عشق - اکنون خنجر می کشد از پشت بر تن خسته آرزوها
 و کتمان می کند کلمه عزیز دوست داشتن را .
 و حرمت بزرگ آدمیت را زنده بگور کرده است - چه آوردی بر سرت ای بشر ....
 و تو این ننگ نامه خونین را که بر گردن تاریخ گذاشته ای چگونه توجیهش   میکنی -
چه سان سرت را بالا میگیری . با آن چشمان به هرز رفته وخون گرفته ...
چگونه به باغ لاله ها و شقایق ها می نگری
 و به انها که از عشق لبریز هستند دروغ میگویی
 / july / 27 / م / شیدا...///
/ 3 نظر / 17 بازدید
داش آکل

درود فراون و سیزده شما بدر.... چون نيست ز هرچه هست جز باد به دست چون هست به هر چه هست نقصان و شكست انگار كه هر چه هست در عالم نيست پندار كه هر چه نيست در عالم هست

داش آکل

http://78.129.153.55/uk/pic8/6908417.jpg

به قول شما بانو

چه بگویم وقتی زبانم بند آمده!