بیا دریا شویم...

                

         بیا دریا شویم...   

     

         

cameraconvistadiLLefkowitz.jpg?t=1201938351

 

تمام ماه  را 

در باغ کاشته ام

        اما نیامدی بانو ....

    تا عشق درو کنیم   

می دوهزار و هشت ...///

   

در عشق یکدیگر سهیم شدن بدان معنا نیست که هر کس حساب کاری را که برای دیگری انجام داده است نگه دارد و ببیند که چه کسی کار بیشتری میکند زمانی میرسد که ما باید بیشتر از انچه میگیریم باید بدهیم و وقتی هم خواهد رسید بیشتر از آنچه قادریم بدهیم نیاز به گرفتن داریم .
حساب نگه داشتن مخصوص مسابقات ورزشی است . نه پیوندی سازنده و پشتیبان. عشق واقعی
بدون توجه به اینکه کدام یک کار بهتری انجام میدهند خواهان خدمت هر یک به دیگری ست .
این نظریه که عشق نوعی بده و بستان بشمار میآید در بهترین معنایش نا پختگی ست و بایست تکمیل گردد و در بد ترین معنا تفسیر بدی از عشق است که نتیجه آن ناخشنودی و رقابتی ست برای چیره شدن .
از میان تمام بازیهای عشاق این یکی ظریفتریثن آنهاست  هنگامی که بازیکنان خوب  بالغ میشوند و از حساب نگه داشتن دست بر میدارند  کشمکش به پایان میرسد
و عشق فتحی دیگر را بیان کرده است
 
حقایق بیشماری وجود دارند که تا شخصا تجربه نشوند نمیتوان بمعنای واقعی آنها دست یافت
                                                                                     (جان استوارت میل )

itinerario-anacapri-5_14_g-1-1.jpg?t=1208789402

/ 5 نظر / 7 بازدید
افسانه

باسلام موفق باشید هموطن [دست]

برنادت

همه رو می خونم مهربون...کلمه به کلمه...[لبخند]

ساروی ریکا ...///

داش آکلی.... سلام ..همینروزا میخوام آپ کنم اینجا رو با شعری که فکر میکنم یه جوری حرف خودت هم هست ...میدونم مثل همیشه قدم رنجه میکنی و میآیی ...///

داش آکل

سلام از ما داشی ما مخلصیم... منتظرم....[گل][گل]